Contatti

Saviano Auto Sas

SAVIANO AUTO SAS

Via Sacco e Vanzetti, 1
80020 Frattaminore (NA)

Telefono: +39 081 831 8425
Fax: +39 081 831 8425
Benito Saviano: + 39 349 1532982
Gianni Saviano: + 39 338 6583682
Sossio Saviano: +39 335 8183042